Daerpies Dierie är oberoende

I Daerpies Dierie nummer 2-2017 har biträdande redaktör ViviAnn Labba Klemensson skrivit en ledare som fokuserade på renar, land och vatten. Den har i ett årsmötesuttalande från Landspartiet Svenska Samer (LSS) den 27 augusti fått kritik och frågor riktas till Svenska kyrkan/Härnösands stift.
Vi kan av årsmötesuttalandet läsa följande: ˮDaerpies Dierie är ett organ för Härnösands stift och den samiska menigheten i Norge. Ledaren är en partipolitisk partsinlaga inför sametingsvalet som befäster splittringen bland samer. Delar Härnösands stift de ståndpunkter ledaren framför? Är det Härnösands stifts uppgift att genom Daerpies Dierie framföra partipolitiska ståndpunkter?ˮ.
Uttalandet finns i sin helhet att läsa om du klickar på länken nedan till partiets hemsida: http://www.landspartietsvenskasamer.com/

Tidningen är oberoende
Vi på Daerpies Dierie vill bemöta det som direkt rör vår verksamhet.
Daerpies Dierie är en journalistisk och redaktionsmässigt fristående tidning och är alltså inte ett organ för Svenska kyrkan/Härnösands stift/Den norske kirke, även om tidningen stöds ekonomiskt av Svenska kyrkan/Härnösand stift, Nidaros bispedømme i Den norske kirke samt norska Sametinget och prenumeranter. Svenska kyrkan/Härnösands stift eller den norske Kirken är alltså inte ansvariga för vad Daerpies Dierie skriver om eller vad tidningen uttalar på sin ledarsida.
Tidningen behandlar frågor som rör det sydsamiska området, främst frågor som har en koppling till kyrka, kristen tro och alla samers liv och framtid. I denna helhet ryms det mesta, också viktiga samhällsfrågor för samer.

Journalistisk bearbetning
Tidningens arbete baseras på journalistiska principer vilket bland annat innebär ett kritiskt förhållningssätt i bevakning, i artiklar och ledare. Tidningen fungerar utifrån övertygelsen att en oberoende journalistisk bearbetning av viktiga frågor är bra både för kyrkan och för samerna.
I den aktuella ledaren redogjorde ledarskribenten för hur situationen ser ut när det gäller renskötsel och renskötselrätt samt för det politiska arbetet med dessa ödesfrågor i Sametinget. Ämnesvalet motiverades av det förestående sametingsvalet. Till detta fogades ledarskribentens egna erfarenheter och reflektioner eftersom hon är same, medlem i en sameby, har renmärke och äger renar. Ledaren aktualiserar viktiga problem, låt vara med renskötaren och samebyn som utsiktspunkt, men anger inte hur dessa problem ska lösas.
Sammanfattningsvis: De frågor som LSS ställer om var kyrkan står i samiska frågor kan vara berättigade men kan inte baseras på vad Daerpies Dierie skrivit eller inte skrivit utan måste utgå från kyrkans egna dokument och handlingar.

ViviAnn Labba Klemensson
Einar Bondevik

Kommentera gärna: