Aktuellt

Välkommen till Daerpies Dierie aktualitetssida. Här publicerar vi framför allt det nya numret av Darpies Dierie. Vi kan också publicera andra intressanta saker eller längre texter/bilder. Vill du tipsa oss så e-posta till:
DD@samiskmenighet.no

Här kan du läsa nr. 2-2018 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr.2-2018

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: DD@samiskmenighet.no

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 1-2018 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr.1-2018

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 4--2017 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 4-2017

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Ers kunglig höghet,
Fru Statsråd (kulturministern Alice Bah Kuhnke)
Ärade sametingsledamöter
Kära gäster och vänner

I år -2017 – har Sametinget i Sverige varit i verksamhet i 25 år.
Jag vill mycket kort ge en minnesbild från Sametingets tillkomst 1992, eftersom jag själv i min dåvarande roll i samepolitiken befann mig så att säga mitt i händelsernas centrum. Svenska Samernas Riksförbund, SSR, var före 1992 länge den ledande samiska organisationen i Sverige. Men den ställde sig från början avvisande till ett sameting. ”För vi är ju redan ett sameting”, hette det.
I det nya läge som ett sameting förde med sig förlorade dock SSR efter hand sitt dittills övergripande inflytande över samefrågorna.

Men Same-Ätnam, den samiska kulturorganisationen, förstod att frågan om ett sameting var viktig, eftersom det fanns sameting i både Finland och Norge. Det var Same-Ätnam som genom sin ordförande Ulla Barruk-Sunna hos regeringen begärde ett sameting också i Sverige. Same-Ätnams ledning såg nämligen i Sametinget ett möjligt organ för alla samer, oberoende av var de enskilda samerna levde och verkade.
Det blev ett avgörande ställningstagande i den fortsatta utvecklingen.
För att realisera riksdagsbeslutet om ett Sameting utsåg regeringen en särskild sametingskommitté 1992 med fyra samer under riksdagsmannen Hans Daus ordförandeskap. Det medförde mycket arbete, i synnerhet alla frågor kring valet till det första sametinget.
Bland de tusen frågor till oss i sametingskommittén fanns också en mycket ömtålig fråga. Några oroliga samer frågade om det fanns någon risk i att registreras i röstlängden, om det i framtiden kunde ligga en fara i att vara upptagen i en förteckning över samer. Några tveksamma samer förklarade för oss till och med att de med tanke på den risken avstod från att låta sig registreras någonstans över huvud taget. Vi kunde då bara svara att vår dagsuppgift var att se till att Sametinget kom i funktion och att deras registrering eller inte, var en sak för dem själva.
Mot den här oron kontrasterade då andra samers uppfattning, att vi samer inte längre fick uppträda som om vi inte tillräckligt värdesatte vår samiska identitet. Vi borde i stället stiga fram och visa hur många kloka män och kvinnor det också finns bland samerna. Och att vi är medvetna om vår roll i det Sverige som också är vårt.
Det är svårt att uttrycka den här ambivalensen så nyanserat som möjligt, men att den finns där i olika grader känner nog varje same till. Med Sametingets nuvarande verksamhet och samernas ökade delaktighet på samhällslivets alla områden hoppas jag, att det jag här redovisat redan nu mer eller mindre hör historien till.

Lars Thomasson

Läs hela inlägget »
Daerpies Dierie 3-2017 Daerpies Dierie 3-2017

Här kan du läsa nr. 3--2017 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 3-2017

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

I Daerpies Dierie nummer 2-2017 har biträdande redaktör ViviAnn Labba Klemensson skrivit en ledare som fokuserade på renar, land och vatten. Den har i ett årsmötesuttalande från Landspartiet Svenska Samer (LSS) den 27 augusti fått kritik och frågor riktas till Svenska kyrkan/Härnösands stift.
Vi kan av årsmötesuttalandet läsa följande: ˮDaerpies Dierie är ett organ för Härnösands stift och den samiska menigheten i Norge. Ledaren är en partipolitisk partsinlaga inför sametingsvalet som befäster splittringen bland samer. Delar Härnösands stift de ståndpunkter ledaren framför? Är det Härnösands stifts uppgift att genom Daerpies Dierie framföra partipolitiska ståndpunkter?ˮ.
Uttalandet finns i sin helhet att läsa om du klickar på länken nedan till partiets hemsida: http://www.landspartietsvenskasamer.com/

Tidningen är oberoende
Vi på Daerpies Dierie vill bemöta det som direkt rör vår verksamhet.
Daerpies Dierie är en journalistisk och redaktionsmässigt fristående tidning och är alltså inte ett organ för Svenska kyrkan/Härnösands stift/Den norske kirke, även om tidningen stöds ekonomiskt av Svenska kyrkan/Härnösand stift, Nidaros bispedømme i Den norske kirke samt norska Sametinget och prenumeranter. Svenska kyrkan/Härnösands stift eller den norske Kirken är alltså inte ansvariga för vad Daerpies Dierie skriver om eller vad tidningen uttalar på sin ledarsida.
Tidningen behandlar frågor som rör det sydsamiska området, främst frågor som har en koppling till kyrka, kristen tro och alla samers liv och framtid. I denna helhet ryms det mesta, också viktiga samhällsfrågor för samer.

Journalistisk bearbetning
Tidningens arbete baseras på journalistiska principer vilket bland annat innebär ett kritiskt förhållningssätt i bevakning, i artiklar och ledare. Tidningen fungerar utifrån övertygelsen att en oberoende journalistisk bearbetning av viktiga frågor är bra både för kyrkan och för samerna.
I den aktuella ledaren redogjorde ledarskribenten för hur situationen ser ut när det gäller renskötsel och renskötselrätt samt för det politiska arbetet med dessa ödesfrågor i Sametinget. Ämnesvalet motiverades av det förestående sametingsvalet. Till detta fogades ledarskribentens egna erfarenheter och reflektioner eftersom hon är same, medlem i en sameby, har renmärke och äger renar. Ledaren aktualiserar viktiga problem, låt vara med renskötaren och samebyn som utsiktspunkt, men anger inte hur dessa problem ska lösas.
Sammanfattningsvis: De frågor som LSS ställer om var kyrkan står i samiska frågor kan vara berättigade men kan inte baseras på vad Daerpies Dierie skrivit eller inte skrivit utan måste utgå från kyrkans egna dokument och handlingar.

ViviAnn Labba Klemensson
Einar Bondevik

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 2--2017 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 2-2017

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 1--2017 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 1-2017  


Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 3-2016 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 4-2016  


Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 3-2016 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 
DD nr. 3-2016


Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se
 

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 2-2018 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr.2-2018

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: DD@samiskmenighet.no

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 1-2018 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr.1-2018

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 4--2017 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 4-2017

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Ers kunglig höghet,
Fru Statsråd (kulturministern Alice Bah Kuhnke)
Ärade sametingsledamöter
Kära gäster och vänner

I år -2017 – har Sametinget i Sverige varit i verksamhet i 25 år.
Jag vill mycket kort ge en minnesbild från Sametingets tillkomst 1992, eftersom jag själv i min dåvarande roll i samepolitiken befann mig så att säga mitt i händelsernas centrum. Svenska Samernas Riksförbund, SSR, var före 1992 länge den ledande samiska organisationen i Sverige. Men den ställde sig från början avvisande till ett sameting. ”För vi är ju redan ett sameting”, hette det.
I det nya läge som ett sameting förde med sig förlorade dock SSR efter hand sitt dittills övergripande inflytande över samefrågorna.

Men Same-Ätnam, den samiska kulturorganisationen, förstod att frågan om ett sameting var viktig, eftersom det fanns sameting i både Finland och Norge. Det var Same-Ätnam som genom sin ordförande Ulla Barruk-Sunna hos regeringen begärde ett sameting också i Sverige. Same-Ätnams ledning såg nämligen i Sametinget ett möjligt organ för alla samer, oberoende av var de enskilda samerna levde och verkade.
Det blev ett avgörande ställningstagande i den fortsatta utvecklingen.
För att realisera riksdagsbeslutet om ett Sameting utsåg regeringen en särskild sametingskommitté 1992 med fyra samer under riksdagsmannen Hans Daus ordförandeskap. Det medförde mycket arbete, i synnerhet alla frågor kring valet till det första sametinget.
Bland de tusen frågor till oss i sametingskommittén fanns också en mycket ömtålig fråga. Några oroliga samer frågade om det fanns någon risk i att registreras i röstlängden, om det i framtiden kunde ligga en fara i att vara upptagen i en förteckning över samer. Några tveksamma samer förklarade för oss till och med att de med tanke på den risken avstod från att låta sig registreras någonstans över huvud taget. Vi kunde då bara svara att vår dagsuppgift var att se till att Sametinget kom i funktion och att deras registrering eller inte, var en sak för dem själva.
Mot den här oron kontrasterade då andra samers uppfattning, att vi samer inte längre fick uppträda som om vi inte tillräckligt värdesatte vår samiska identitet. Vi borde i stället stiga fram och visa hur många kloka män och kvinnor det också finns bland samerna. Och att vi är medvetna om vår roll i det Sverige som också är vårt.
Det är svårt att uttrycka den här ambivalensen så nyanserat som möjligt, men att den finns där i olika grader känner nog varje same till. Med Sametingets nuvarande verksamhet och samernas ökade delaktighet på samhällslivets alla områden hoppas jag, att det jag här redovisat redan nu mer eller mindre hör historien till.

Lars Thomasson

Läs hela inlägget »
Daerpies Dierie 3-2017 Daerpies Dierie 3-2017

Här kan du läsa nr. 3--2017 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 3-2017

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

I Daerpies Dierie nummer 2-2017 har biträdande redaktör ViviAnn Labba Klemensson skrivit en ledare som fokuserade på renar, land och vatten. Den har i ett årsmötesuttalande från Landspartiet Svenska Samer (LSS) den 27 augusti fått kritik och frågor riktas till Svenska kyrkan/Härnösands stift.
Vi kan av årsmötesuttalandet läsa följande: ˮDaerpies Dierie är ett organ för Härnösands stift och den samiska menigheten i Norge. Ledaren är en partipolitisk partsinlaga inför sametingsvalet som befäster splittringen bland samer. Delar Härnösands stift de ståndpunkter ledaren framför? Är det Härnösands stifts uppgift att genom Daerpies Dierie framföra partipolitiska ståndpunkter?ˮ.
Uttalandet finns i sin helhet att läsa om du klickar på länken nedan till partiets hemsida: http://www.landspartietsvenskasamer.com/

Tidningen är oberoende
Vi på Daerpies Dierie vill bemöta det som direkt rör vår verksamhet.
Daerpies Dierie är en journalistisk och redaktionsmässigt fristående tidning och är alltså inte ett organ för Svenska kyrkan/Härnösands stift/Den norske kirke, även om tidningen stöds ekonomiskt av Svenska kyrkan/Härnösand stift, Nidaros bispedømme i Den norske kirke samt norska Sametinget och prenumeranter. Svenska kyrkan/Härnösands stift eller den norske Kirken är alltså inte ansvariga för vad Daerpies Dierie skriver om eller vad tidningen uttalar på sin ledarsida.
Tidningen behandlar frågor som rör det sydsamiska området, främst frågor som har en koppling till kyrka, kristen tro och alla samers liv och framtid. I denna helhet ryms det mesta, också viktiga samhällsfrågor för samer.

Journalistisk bearbetning
Tidningens arbete baseras på journalistiska principer vilket bland annat innebär ett kritiskt förhållningssätt i bevakning, i artiklar och ledare. Tidningen fungerar utifrån övertygelsen att en oberoende journalistisk bearbetning av viktiga frågor är bra både för kyrkan och för samerna.
I den aktuella ledaren redogjorde ledarskribenten för hur situationen ser ut när det gäller renskötsel och renskötselrätt samt för det politiska arbetet med dessa ödesfrågor i Sametinget. Ämnesvalet motiverades av det förestående sametingsvalet. Till detta fogades ledarskribentens egna erfarenheter och reflektioner eftersom hon är same, medlem i en sameby, har renmärke och äger renar. Ledaren aktualiserar viktiga problem, låt vara med renskötaren och samebyn som utsiktspunkt, men anger inte hur dessa problem ska lösas.
Sammanfattningsvis: De frågor som LSS ställer om var kyrkan står i samiska frågor kan vara berättigade men kan inte baseras på vad Daerpies Dierie skrivit eller inte skrivit utan måste utgå från kyrkans egna dokument och handlingar.

ViviAnn Labba Klemensson
Einar Bondevik

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 2--2017 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 2-2017

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 1--2017 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 1-2017  


Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 3-2016 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 4-2016  


Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 3-2016 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 
DD nr. 3-2016


Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se
 

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 2-2018 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr.2-2018

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: DD@samiskmenighet.no

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 1-2018 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr.1-2018

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 4--2017 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 4-2017

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Ers kunglig höghet,
Fru Statsråd (kulturministern Alice Bah Kuhnke)
Ärade sametingsledamöter
Kära gäster och vänner

I år -2017 – har Sametinget i Sverige varit i verksamhet i 25 år.
Jag vill mycket kort ge en minnesbild från Sametingets tillkomst 1992, eftersom jag själv i min dåvarande roll i samepolitiken befann mig så att säga mitt i händelsernas centrum. Svenska Samernas Riksförbund, SSR, var före 1992 länge den ledande samiska organisationen i Sverige. Men den ställde sig från början avvisande till ett sameting. ”För vi är ju redan ett sameting”, hette det.
I det nya läge som ett sameting förde med sig förlorade dock SSR efter hand sitt dittills övergripande inflytande över samefrågorna.

Men Same-Ätnam, den samiska kulturorganisationen, förstod att frågan om ett sameting var viktig, eftersom det fanns sameting i både Finland och Norge. Det var Same-Ätnam som genom sin ordförande Ulla Barruk-Sunna hos regeringen begärde ett sameting också i Sverige. Same-Ätnams ledning såg nämligen i Sametinget ett möjligt organ för alla samer, oberoende av var de enskilda samerna levde och verkade.
Det blev ett avgörande ställningstagande i den fortsatta utvecklingen.
För att realisera riksdagsbeslutet om ett Sameting utsåg regeringen en särskild sametingskommitté 1992 med fyra samer under riksdagsmannen Hans Daus ordförandeskap. Det medförde mycket arbete, i synnerhet alla frågor kring valet till det första sametinget.
Bland de tusen frågor till oss i sametingskommittén fanns också en mycket ömtålig fråga. Några oroliga samer frågade om det fanns någon risk i att registreras i röstlängden, om det i framtiden kunde ligga en fara i att vara upptagen i en förteckning över samer. Några tveksamma samer förklarade för oss till och med att de med tanke på den risken avstod från att låta sig registreras någonstans över huvud taget. Vi kunde då bara svara att vår dagsuppgift var att se till att Sametinget kom i funktion och att deras registrering eller inte, var en sak för dem själva.
Mot den här oron kontrasterade då andra samers uppfattning, att vi samer inte längre fick uppträda som om vi inte tillräckligt värdesatte vår samiska identitet. Vi borde i stället stiga fram och visa hur många kloka män och kvinnor det också finns bland samerna. Och att vi är medvetna om vår roll i det Sverige som också är vårt.
Det är svårt att uttrycka den här ambivalensen så nyanserat som möjligt, men att den finns där i olika grader känner nog varje same till. Med Sametingets nuvarande verksamhet och samernas ökade delaktighet på samhällslivets alla områden hoppas jag, att det jag här redovisat redan nu mer eller mindre hör historien till.

Lars Thomasson

Läs hela inlägget »
Daerpies Dierie 3-2017 Daerpies Dierie 3-2017

Här kan du läsa nr. 3--2017 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 3-2017

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

I Daerpies Dierie nummer 2-2017 har biträdande redaktör ViviAnn Labba Klemensson skrivit en ledare som fokuserade på renar, land och vatten. Den har i ett årsmötesuttalande från Landspartiet Svenska Samer (LSS) den 27 augusti fått kritik och frågor riktas till Svenska kyrkan/Härnösands stift.
Vi kan av årsmötesuttalandet läsa följande: ˮDaerpies Dierie är ett organ för Härnösands stift och den samiska menigheten i Norge. Ledaren är en partipolitisk partsinlaga inför sametingsvalet som befäster splittringen bland samer. Delar Härnösands stift de ståndpunkter ledaren framför? Är det Härnösands stifts uppgift att genom Daerpies Dierie framföra partipolitiska ståndpunkter?ˮ.
Uttalandet finns i sin helhet att läsa om du klickar på länken nedan till partiets hemsida: http://www.landspartietsvenskasamer.com/

Tidningen är oberoende
Vi på Daerpies Dierie vill bemöta det som direkt rör vår verksamhet.
Daerpies Dierie är en journalistisk och redaktionsmässigt fristående tidning och är alltså inte ett organ för Svenska kyrkan/Härnösands stift/Den norske kirke, även om tidningen stöds ekonomiskt av Svenska kyrkan/Härnösand stift, Nidaros bispedømme i Den norske kirke samt norska Sametinget och prenumeranter. Svenska kyrkan/Härnösands stift eller den norske Kirken är alltså inte ansvariga för vad Daerpies Dierie skriver om eller vad tidningen uttalar på sin ledarsida.
Tidningen behandlar frågor som rör det sydsamiska området, främst frågor som har en koppling till kyrka, kristen tro och alla samers liv och framtid. I denna helhet ryms det mesta, också viktiga samhällsfrågor för samer.

Journalistisk bearbetning
Tidningens arbete baseras på journalistiska principer vilket bland annat innebär ett kritiskt förhållningssätt i bevakning, i artiklar och ledare. Tidningen fungerar utifrån övertygelsen att en oberoende journalistisk bearbetning av viktiga frågor är bra både för kyrkan och för samerna.
I den aktuella ledaren redogjorde ledarskribenten för hur situationen ser ut när det gäller renskötsel och renskötselrätt samt för det politiska arbetet med dessa ödesfrågor i Sametinget. Ämnesvalet motiverades av det förestående sametingsvalet. Till detta fogades ledarskribentens egna erfarenheter och reflektioner eftersom hon är same, medlem i en sameby, har renmärke och äger renar. Ledaren aktualiserar viktiga problem, låt vara med renskötaren och samebyn som utsiktspunkt, men anger inte hur dessa problem ska lösas.
Sammanfattningsvis: De frågor som LSS ställer om var kyrkan står i samiska frågor kan vara berättigade men kan inte baseras på vad Daerpies Dierie skrivit eller inte skrivit utan måste utgå från kyrkans egna dokument och handlingar.

ViviAnn Labba Klemensson
Einar Bondevik

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 2--2017 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 2-2017

Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 1--2017 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 1-2017  


Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 3-2016 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 

DD nr. 4-2016  


Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa nr. 3-2016 av det sydsamiska kyrkobladet Daerpies Dierie. Klicka på den blåmarkerade texten nedan  nedan så kommer du få fram PDF filen av tidningen. 
DD nr. 3-2016


Hör gärna av dig med kommentarer eller tips till oss här nedan eller skicka epost till oss på: viviann.labba.klemensson@svenskakyrkan.se
 

Läs hela inlägget »